Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 17 kwietnia 2024 imieniny: Klara, Robert, Rudolf
ZNAMY SIĘ

Muzeum Miejskie w Żywcu zaprasza na wystawę pt. ZNAMY SIĘ, będącą prezentacją twórczości artystów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Artystów Plastyków w Republice Czeskiej (SAP). Od roku 2004 stowarzyszenie to – o charakterze polonijnym -  funkcjonuje jako samodzielna grupa plastyków mieszkających oraz działających w Czechach na Zaolziu.
Na wystawie swoje prace prezentują: Ewa Ćmok, Józef Drong, Barbara Górniak, Renata Humel, Barbara Kowalczyk, Darina Krygiel, Zbyszek Kubeczka , Monika Milerska, Czesław Mendrek, Agnieszka Pawlitko, Adam Škňouřil, Franciszek Szymczysko, Paweł Wałach, Jolanta  Wałach, Małgorzata Wojdyło.

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej ( SAP ), to nazwa samodzielnej grupy twórców plastyków mieszkających oraz działających w Czechach na Zaolziu i ma charakter polonijny. Pierwsza grupa plastyków należała do Stowarzyszenia Literacko – Artystycznego założonego w 1947 roku przy Polskim Związku  Kulturalno – Oświatowym. Jej pierwszymi prekursorami malarstwa na naszym terenie byli przede wszystkim wykładowcy Polskiego Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej: Gustaw Fierla, który studiował w Krakowie u słynnego Józefa Mehoffera oraz Karol Piegza, człowiek niezwykle wszechstronny, ponadto Franciszek Świder, Władysław Pasz, Rudolf Żebrok, Dominik Figurny i Gustaw Nowak. Później dołączyli : Bronisław Firla, Oskar Pawlas, Alicja Barulcowa, Rudolf Kobiela, Bronisław Liberda. Prezesami byli Gustaw Firla, Bronisław Firla, Oskar Pawlas. Od 2004 roku, kiedy doszło do oddzielenia się od Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego i ustanowienia samodzielnej organizacji pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej ( SAP stał się jednym z podmiotów wchodzących w skład Kongresu Polaków), rolę prezesa pełnili Darina Krygiel, Paweł Wałach i Ewa Ćmok. Obecnie tę funkcję sprawuje Barbara Kowalczyk. Stowarzyszenia nie ogranicza żaden program ideowy, a łączy region zaolziański. Jego członkowie to indywidualności, z których każda wnosi własny potencjał twórczy, widzenie świata i sztuki. Używają różnych technik i materiałów. Są wśród nich osoby uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię i grafikę komputerową. W trakcie ponad 50 lat działalności plastycy Zaolzia zrzeszeni w stowarzyszeniu nawiązywali i dalej nawiązują kontakty ze środowiskami twórczymi w Polsce, m.in: w Katowicach, Opolu, Toruniu czy Bydgoszczy. Prezentują swoje prace na licznych wystawach w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Szczególnie umiłowali sobie teren Zaolzia – ziemie zamieszkałe przez nich samych.

Członkowie Stowarzyszenia co roku wyjeżdżają na plenery malarskie organizowane w Polsce i Czechach. SAP jest również organizatorem międzynarodowych plenerów malarskich na Zaolziu w Beskidach.


Polské sdružení výtvarných umělců v České republice  (SAP)
je samostatnou tvůrčí skupinou polských výtvarníků žijících a tvořících v Těšínském Slezsku. Skupina pokračuje v dávné tradici, jejíž začátek sahá na konec třicátých let XX. století, zejména však navazuje na činnost Literárně-uměleckého sdružení při Polském kulturně-osvětovém svazu založeném v r. 1947. SAP se osamostatnilo v roce 2004. Spolupracuje s mnoha tvůrčími středisky, zejména v Polsku (Bydhošť, Katovice, Opole, Toruň). Řada členů se může pochlubit četnými úspěchy. Svou tvorbu prezentují na skupinových i autorských výstavách doma i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Každý druhý rok připravují mezinárodní plenéry v Beskydech. Členové SAP se také často zúčastňují plenérových setkání v Polsku i ČR.

FR


 


BIP Muzeum Żywieckiego
Narzędzia dostępności