Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 19 maja 2024 imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Wystawa grupy NADSKAWIE

W ramach współpracy zaprzyjaźnionych środowisk artystycznych Muzeum Miejskie w Żywcu zaprasza na wernisaż wystawy grupy artystów NADSKAWIE, istniejącej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Otwarcie ekspozycji odbędzie się 1 lipca 2023 r. o godz. 15.00 w muzealnych salach wystaw czasowych (oficyny zamkowe).

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa będzie czynna do 27 sierpnia 2023 r.

Grupa NADSKAWIE powstała w maju 2018 r. z inicjatywy Zbigniewa Jurczaka, na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Do tej pory miała: dwie wystawy w Wadowicach, w Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu, Zatorze.

Od 2019 r. organizowane przez TMZW coroczne plenery, w których uczestniczą zaproszeni przez Grupę plastycy, noszą nazwę Plenery NADSKAWIA. (Stryszów, Spytkowice, Rzyki, Kalwaria Zebrzydowska)

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej prezentuje twórczość kolejnego pokolenia artystów, wyrosłych na gruncie beskidzkiego regionalizmu Ziemi Wadowickiej. Zapoczątkował go w 1922 r. Emil Zegadłowicz  tworząc Zbór Poetów w Beskidzie "Czartak", który z czasem stał się ruchem regionalnym o określonym programie. Jego kontynuacją od 1933 r. była działalność Grupy Czartak II  (W. Bałys, R. Brańka, F. Suknarowski, K. Malczyk, L. Jach, J. Jura, K. Foryś, J. Stożek) a także działająca w Żywcu Grupa Literacka Gronie (J. M. Okuliar, H. Biłka, L. Szubel i inni).

Jesienią 1969 r. kolejne pokolenie kontynuatorów tradycji plastycznej "Czartaka" utworzyło w oparciu o stowarzyszenie żywieckie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, którego podstawę stanowił wtedy Klub Pracy Twórczej "Beskidnicy" (F. Suknarowski, Z. Wiśniewski, L. Jach - Kotuś, R. Kurdziel, Z. Jurczak, J. Ogiegło, K. Sowińska, K. Rauch, T. Kurnik, M. Koman i inni). Zwieńczeniem ówczesnej działalności było uruchomienie w Wadowicach filii Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. Galeria przez kilka lat była pierwszorzędną placówką edukacji i promocji sztuk plastycznych głównie wśród młodzieży szkół średnich. TMZW  było w 1995 r. organizatorem Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, które zlikwidowano kilka lat temu. Od 1977 r. jesteśmy organizatorem corocznych plenerów Nadskawia. W latach 2007-2017 wspólnie z samorządami powiatu wadowickiego prowadziliśmy malarskie plenery im. F. Suknarowskiego. Organizatorem środowiska i działalności regionalnej Towarzystwa jest od 1969 r. Zbigniew Jurczak. Kilkuletnia działalność filialnej Galerii BWA zaowocowała współcześnie Galerią Regionalną przy ul. Karmelickiej 5  i Galerią "Bałysówka" w pobliskich Tomicach oraz kolejnym pokoleniem kontynuującym tradycje artystyczne Nadskawia.  

Grupę NADSKAWIE  tworzą artyści, których formalna edukacja przebiegała już w czasach III RP. To czwarte pokolenie jest naturalną kontynuacją tradycji kulturalnych regionu. Członkowie grupy mają za sobą okres poszukiwań twórczych i  młodzieńczego eksperymentowania. Mieszkają i tworzą w izolacji od artystycznego blichtru i środowiskowego serwilizmu. Chociaż każdy z nich to indywidualność, łączy ich kulturowy rodowód, który miał niewątpliwie wpływ na sublimację artystycznej  osobowości każdego z nich. Są autentyczni i wiarygodni, bo malarstwo nie jest ich źródłem utrzymania. Może dlatego prezentują twórczość dojrzałą, kreatywnie pogodną, skonkretyzowaną w formie, środkach i treści; twórczość postrzeganą emocjonalnie, dającą satysfakcję wrażliwości estetycznej odbiorcy. Obok mnogości nurtów we współczesnym malarstwie, tworzą galerię estetycznego spokoju, pogodnego nastroju beskidzkich wsi i miasteczek.

Czym jest współczesna sztuka, ta kiedyś najbardziej wysublimowana aktywność twórcza człowieka? Jaką  ma rolę do spełnienia w konstruowaniu cywilizowanej osobowości człowieka? Nie znajdujemy na te pytania jednoznacznej odpowiedzi, bo  rozdrobniona na cząsteczki zainteresowań nauka -  jej nie da. Rozwój kultury masowej od połowy XX w. dał optymistom nadzieję wykreowania tradycyjnych wartości etycznych kultury europejskiej, których wyrazem była twórczość artystyczna.  Niestety galopujący technologicznie apetyt konsumpcji, tworzy świat kreowanych wartości, którym coraz dalej od humanistycznej etyki. W medialnym przekazie więcej mamy sztuk kulinarnych niż sztuk pięknych, co nie oznacza, że gotowanie nie jest sztuką. Minęły niedawne czasy, kiedy twórczość artystyczna wyznaczała - jak w starożytności filozofia - ramy i wzorce dla kształtowania oblicza kulturalnego społeczeństwa. Dzisiaj sztuka - jak wszystko - jest towarem. Zaspakaja głównie jarmarczne potrzeby estetyczne, bo czymże jest dzisiaj estetyka skoro kształcenie wrażliwości wyrzucono już dawno ze szkolnych programów nauczania.

Skończyły się czasy państwowego mecenatu artystów. Promocją twórczości  plastycznej, obok komercyjnych galerii, zajmują się głównie samorządy, których  świadomość znaczenia kultury w życiu zależy de facto od potrzeb mieszkańców. I tak, w sposób naturalny, wszelkie instytucje i formy upowszechniania sztuk plastycznych znajdują się głównie w aglomeracjach. W małych gminach i  miasteczkach działalność kulturalna skupiona jest raczej na ludycznych zabawach i zajęciach. Takie są potrzeby większości mieszkańców. Niczym rodzynki w cieście - to ze "sztuki" kulinarnej - porozrzucane są tu galerie i pracownie artystów plastyków.  Są mniej lub bardziej znani w środowisku zamieszkania. Jednych się hołubi a innych nie zauważa, bowiem w lokalnej hierarchii artysta nadal jest daleko za panem, wójtem czy plebanem.

Zbigniew Jurczak, czerwiec 2018

 

 

Zbigniew Bury

Urodzony w 1966 r. w Wadowicach. Ukończył Technikum Włókiennicze w Andrychowie (specjalność: technik przędzalnik). Przez rok uczył się w Prywatnej Szkole Sztuk Wizualnych w Bielsku-Białej. Przy odnawianiu polichromii w Gierałtowicach zaprzyjaźnił się z artystą Karolem Pustelnikiem, członkiem „Grupy Krakowskiej”. Pozostali w bliskim kontakcie, aż do śmierci Karola Pustelnika (2010). W 1996 r. wraz z artystą Piotrem Jarguszem, założył grupę artystyczną „Studio TU”. W 1997 r. wziął udział w targach artystycznych „Kunst Findet Kunst” w Monachium, gdzie prezentował prace poświęcone problemowi wolności w krajach postkomunistycznych. W 2002 r., w Isny (Niemcy), jego projekt pod nazwą „Red Line Art – European Art.- Project 2002” zdobył największe uznanie i został zrealizowany.

W 2009 r. artysta został odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit”, który jest wyrazem najwyższego uznania dla dotychczasowej działalności zawodowej, artystycznej oraz społeczno-kulturalnej, a w 2013 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. W 2020 r. otrzymał Dyplom Honorowy Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy w Kijowie.

Wystawia w kraju i za granicą. Zbigniew Bury jest artystą działającym interdyscyplinarnie, uprawiającym malarstwo, ceramikę, rzeźbę. Od 2008 r. tworzy jednocześnie karykaturalne prace pod pseudonimem Alex Johanson.

Należy do Grupy Plastycznej NADSKAWIE działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki – Kolonii Artystycznej w Kazimierzu Dolnym.

annaartgaleria.pl

alexjohanson.blogspot.com
facebook.com/alexjohanson.albo.zbyszekbury

 

 

Urszula Dąbrowa

Jestem Oświęcimianką, ale to tutaj, w pobliżu Wadowic, odnalazłam „swoje miejsce na Ziemi". Dotychczasowa moja twórczość utrzymywana była, i nadal jeszcze jest, w konwencji realizmu, ale ciągle szukam nowych inspiracji. Teraz, kiedy zakończyłam już drogę pracy biznesowej, mogę więcej czasu poświęcić swoim zamiłowaniom i pasjom, którymi niewątpliwie stało się malowanie portretów, kwiatów i pejzaży.

Należę do Grupy Nadskawie, zrzeszającej zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów. Z racji tej często biorę udział w ciekawych plenerach i wystawach, wciąż nabywając nowych doświadczeń.

 

 

Grzegorz Giermek – rocznik 63. 

Malarstwo sztalugowe, ikony, projekty graficzne…

Poszukuje światła, powietrza, wartości przemijającej chwili, jej radości i energii,

będącej tu i teraz – w plenerze, w przeżywaniu ciepła tego świata.

Członek grupy artystycznej Nadskawie działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej.

 

 

Zbigniew Jurczak - rocznik 1947.

Wadowiczanin, regionalista, absolwent pedagogiki UJ, od końca lat 60-ych animator życia plastycznego i kulturalnego. Organizator i założyciel KPT Beskidnicy, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Almanachu Nadskawie, filii BWA, gazety Nad Skawą, Grupy Nadskawie. Orędownik tradycji "Czartaka" i "Czartaka II", autor publikacji regionalnych, długoletni prezes i Honorowy Członek TMZW, wieczny opozycjonista wobec nawiedzonych niewiedzą. Chociaż nie posiada formalnego wykształcenia plastycznego, jego malarstwo odznacza się swobodą szeroko prowadzonej plamy w obrębie konwencji realistycznej. Tematyka jego obrazów obraca się wokół regionu. Maluje obrazy olejne, akwarele.
Miał jedną indywidualną wystawę (w 1983 r.), uczestniczył w zbiorowych wystawach.  Autor opracowań graficznych wielu publikacji. Prace w zbiorach prywatnych. 

 

 

Rafał Lenart - rocznik '79.

Malarz i rysownik czynny w Suchej Beskidzkiej. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. W 2004 roku dyplom z wyróżnieniem i medalem ASP w pracowniach Malarstwa prof. Leszka Misiaka i Rysunku prof. Marka Szymańskiego. Współzałożyciel i członek, działającej przy TMZW w Wadowicach, plastycznej grupy Nadskawie.

Autor cykli: "Okna. Tam i z powrotem", "Przerwana lekcja plastyki", „Piwnice", portretów galerii rodów szlacheckich suskiego zamku oraz licznych pejzaży.

Prace w kolekcjach indywidualnych i instytucjonalnych.

 

 

Ireneusz Młynarczyk

Malarstwem zajmuję się od kilkudziesięciu lat. Brałem udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Patrzę na świat emocjonalnie - malarstwo jest idealnym środkiem na wyrażenie tego, co czuję i przeżywam w kontakcie z nim. Inspiracją może być wszystko. Czasem jest to widok, pejzaż widziany setny raz i na nowo zobaczony, czasem realizacja marzenia i wyprawa do nowego, zaskakującego miejsca czy rzeczywistości; innym znowu razem, twarz, postać, dzieło innego twórcy czy zaskakująca sytuacja.

Różnorodność formalna moich prac wskazuje na trzy główne sposoby interpretacji. Obok obrazów, które powstają w oparciu o rzetelną i spokojną obserwację natury, są prace bardziej ekspresyjne, które powstają po chwilowym, ale mocnym spotkaniu z motywem. Są też twórczości, które są już tylko echem spotkań, a bardziej syntezą wewnętrznych pragnień ukazania własnego świata.
Więcej efektów mojej pracy można zobaczyć w mojej prywatnej galerii autorskiej w Tarnawie Górnej oraz na Facebooku i Instagramie - Artmegallery7.

FR


 


BIP Muzeum Żywieckiego
Narzędzia dostępności